IPPON

IPPON is een korte film en gaat over Kay die moeite heeft met zijn Judo opleiding.

Meer informatie

Patrick Aliev

Thomas Perrels

July Janssen